Tarieven per 1-2-2024

Met ingang van 1-2-2024 worden de prijzen voor onze leden aangepast middels een zogenaamde
inflatiecorrectie. 
Check hier wat dat voor jou betekent. 

Indien je in het bezit bent van een contract waarvan de einddatum nog niet is verstreken, blijf je het huidige
tarief betalen tot het moment dat de einddatum van je contract is bereikt. Daarna wordt het nieuwe tarief
geïncasseerd.